סודוקו,הוראות המשחק ?

משחק סודוקו מתבצע על טבלה של 9×9 תאים, המסודרים בתשע תיבות של 3×3 תאים.

בחלק מהתאים נמצאים סמלים, ויש להשלים ולמלא את התאים הריקים בסמלים 1-9,

כך שבכל טור, בכל שורה, ובכל תיבה, יופיעו כל הסמלים.

חזרה למשחק סודוקו